Eveniment – Sesiune de omagiere „Taras Șevcenko – Olga Kobyleanska” la Suceava


            Pe 22 martie, în Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Județene „I. G. Sbiera” din orașul Suceava a fost organizată Sesiunea de omagiere a scriitorilor Taras Șevcenko și Olga Kobyleanska. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări și acțiuni derulate în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Bibliotecile – Porți deschise spre cunoaștere”, proiect derulat  în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Biblioteca Științifică Universală Regională „M. Ivasiuc” din orașul Cernăuți, Consiliul Județean Suceava și Muzeul Bucovinei. Printre principalele obiective ale proiectului se numără întărirea cooperării româno – ucrainene dintre instituțiile publice, societăți culturale, scriitori, biblioteci cu scopul cunoașterii reciproce a moștenirii culturale și spirituale comune din această zonă transfrontalieră.


            Sesiunea de omagiere a celor doi scriitori ucraineni a debutat prin vizita unui grup consistent de bibliotecari din regiunea Cernăuți, Ucraina la bustul lui Taras Șevcenko de la Negostina (județul Suceava) și la bustul Olgăi Kobyleanska de la Gura Humorului (județul Suceava). Luându-se în considerare încărcătura istorică și creștină a Bucovinei prin celebrele mănăstiri pictate din această regiune, prin această activitate a fost pusă în valoare moștenirea culturală românească, prin vizitarea lăcașelor de cult Umor, Voroneț, Moldovița, Sucevița, Putna, a Casei Memoriale „Ciprian Porumbescu” și Cetatea de Scaun a Sucevei.
Omagierea lui Taras Șevcenko și a Olgăi Kobyleanska la Suceava nu este deloc întâmplătoare. Opera lui Taras Șevcenko, un fel de Eminescu al literaturii ucrainene, a fost tradusă în limba română de poetul sucevean Ion Cozmei. La eveniment a fost lansată cartea lui Șevcenko „Cobzarul” în traducerea lui Ion Cozmei. De altfel, o bună parte a carierei poetului a fost dedicată traducerilor și analizei critice a operei lui Taras Șevcenko.
Scriitoarea Olga Kobyleanska, născută la Gura Humorului, în județul Suceava, numită de ucraineni „Prințesa Bucovinei” a fost și ea omagiată în cadrul evenimentului. Cu rădăcini românești, scriitoarea a locuit inițial la Gura Humorului și, ulterior, s-a mutat cu familia în regiunea Cernăuți.
La eveniment au participat numeroși oameni de cultură din Suceava și din regiunea Cernăuți, scriitori, bibliotecari, oficialități, dar și Consulul General al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boeciko. În cadrul manifestării discuțiile s-au axat în jurul colaborării dintre cele două țări, despre întărirea relațiilor culturale dintre instituții de învățământ, universități, biblioteci etc. Totodată, au fost menționate legăturile strânse pe care le-a avut marele poet român Mihai Eminescu și orașul Cernăuți unde a urmat și cursurile școlii primare. În acest context, pe data de 29 martie va fi organizată o sesiune de informare pe tema valorilor culturale și istorice comune, intitulată „Eminescu la Cernăuți”. Acțiunea se va desfășura în cadrul Bibliotecii Științifice Universale Regionale „M. Ivasiuc” din Cernăuți. Astfel, un grup de bibliotecari din județul Suceava vor vizita pe 29-30 martie instituții culturale și școala unde a studiat Mihai Eminescu, casa unde a locuit poetul și unde a scris primele sale poezii, a muzeului și a Universității din Cernăuți, a Mănăstirii Fântâna Albă, a cetății Hotin și a orașului Herța.


Sesiunea de omagiere „Taras Șevcenko – Olga Kobyleanska” de la Suceava este considerată un pas înainte în ceea ce privește întărirea relațiilor culturale în zona transfrontalieră România – Ucraina. Realizarea unui șir de evenimente din cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră permite valorificarea potențialului cultural comun, punerea în valoare a acestuia. Totodată, apropierea relațiilor dintre instituțiile de învățământ și bibliotecile din Ucraina și România din regiunea bucovineană contribuie la apropierea comunităților din zonele limitrofe ale graniței comune, la înlăturarea barierelor culturale, etnice, lingvistice precum și la formarea conștiinței că valorile comune  stimulează identitatea apartenenței la un spațiu cultural mai larg și anume la cel european.

P.S. Mi-a plăcut evenimentul în sine pentru că a fost unul cultural, s-au recitat poezii, s-a discutat despre literatură. Importantă e legătura dintre oameni, iar cultura nu trebuie și nu poate fi clasificată, criticată, citită după criterii de rasă, etnie, limbă sau frontiere geografice. Poate că ar trebui mai întâi să ne cunoaștem unii pe alții prin literatură, muzică, dans etc. și apoi să ne judecăm. Am făcut această paranteză pentru că în România (poate că și în Ucraina) relațiile româno-ucrainene nu sunt văzute chiar cu cei mai buni ochi.